Πως θα γίνεται η ταυτοποίηση των εκλογέων των πλημμυροπαθών περιοχών