Ποια είναι η εναλλακτική διαδρομή  των οδηγών για μετακίνηση από τη Βόρεια Ελλάδα στη Νότια κι αντίστροφα