Περισσότερες από 900 παραβάσεις βεβαίωσαν οι τροχονόμοι στη Θεσσαλονίκη