ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση δεν έχει όραμα για το πρωτογενή τομέα της χώρας