Παρουσίαση δίγλωσσης ανθολογίας σύγχρονης ελληνικής ποίησης στην Αθήνα