Παραστάσεις  για τη διαφορετικότητα από τα εκπαιδευτικά θεατρικά εργαστήρια του «Θεάτρου εΦ» εντός Ιουνίου 2024 στη Θεσσαλονίκη