Πανελλήνια εμβέλεια αποκτά ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής