Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού της ορεινής Ελλάδας προβλήθηκαν στο Βερολίνο