Οι διαχρονικές πολιτισμικές σχέσεις  και η σύγχρονη λογοτεχνία του Ελληνικού και του Αραβικού κόσμου