Όχι στη βιομηχανία  των «στρατηγικών» αγωγών με όχημα τα προσωπικά δεδομένα