Νεότερη ανακοίνωση για τη κυκλοφορία των οχημάτων στη Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας