Νέος Πρύτανης του ΑΠΘ ο καθηγητής Δημήτριος Κωβαίος