Μικρά Αστυνομικά Κεντρικής Μακεδονίας Δευτέρας 13 Φεβρουαρίου 2023