Μικρά αστυνομικά Κεντρικής- Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 4-2-2023