Μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση πληθωρισμού στην Ευρωζώνη