Κρατούμενος είχε πάρει άδεια από τις φυλακές και διέρρηξε ταξί