Η σύνθεση της νέας διοίκησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας