Η σημασία ενός λογότυπου για μια εταιρεία ή ένα άτομο