Η ισοπεδωτική απαξίωση των δημοσιογράφων απειλεί την ασφάλειά τους