Η ηλιακή ενέργεια ισούται με το 80% της παγκόσμιας ζήτησης