ΓΣΕΕ-Να διαφυλαχθεί ο δημόσιος- κοινωνικός χαρακτήρας παροχής του νερού