«Γιορτές στο κέντρο της πόλης» με τον «Αστερόκοσμο» στη Θεσσαλονίκη