Γυναίκα έκλεψε τη τσάντα ασθενούς από νοσηλευτικό ίδρυμα της Θεσσαλονίκης