Γιατί οι συγγραφείς πρέπει να προωθήσουν διαδικτυακά το έργο τους