Εξελέγη το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου και η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πολυγύρου