Εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη στη Τούμπα