Επιστροφή πινακίδων κυκλοφορίας λόγω εθνικών εκλογών