Να σταματήσει η κυβέρνηση τις εχθρικές πολιτικές προς το Πολιτισμό