Ένας οικογενειακός αποχαιρετισμός στο Νότη Μαυρουδή