Έλληνες ζωγράφοι στη Νότια Ουκρανία και η Σχολή ζωγραφικής της Οδησσού