Έλεγχος σε επιχείρηση για μόλυνση του περιβάλλοντος στο Δήμο Δέλτα