Έλεγχοι με στόχο το παραεμπόριο έγιναν στη Θεσσαλονίκη