Έκλεψαν επαγγελματικό εξοπλισμό αξίας 20.000 ευρώ στη Χαλκιδική