Εκατοντάδες συλλήψεις σε ειδικές επιχειρησιακές δράσεις  στη Βόρεια Ελλάδα