Εγκληματική ομάδα διέπραττε κλοπές σε επιχειρήσεις βιομηχανικών περιοχών της Κεντρικής Μακεδονίας