Δυναμικά συμμετέχει το Υπουργείο Πολιτισμού της Ρουμανίας στην 20η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης – ΔΕΒΘ