Δήλωση προέδρου ΕΞΘ- Ο σεβασμός στο παρελθόν είναι οδηγός για το μέλλον