Δηλώσεις πολιτικών αρχηγών και πολιτικών προσώπων μετά από την άσκηση του εκλογικού δικαιώματός τους