Διεθνώς διωκόμενος άνδρας για απάτη και παραχάραξη νομίσματος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη