«Χρυσή» Βράβευση της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ΑΕ για τη ποιότητα του συγκοινωνιακού έργου