Απιδινωτή, αντλίες, γεννήτριες, αφυγραντήρες και 14.000 ευρώ συγκέντρωσε κι έδωσε η Ελληνική Κοινότητα Λουξεμβούργου προς τους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας