6 άτομα συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη μετά από ελέγχους για παραεμπόριo