4 συλλήψεις λόγω διωκτικών εγγράφων στη Θεσσαλονίκη