4 συλλήψεις για λαθραία καπνικά προϊόντα από τους λιμενικούς στη Θεσσαλονίκη