280 παραβάσεις βεβαίωσαν οι τροχονόμοι στη Θεσσαλονίκη