24 αυτόφωρες συλλήψεις-η μια για κατάχρηση ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη