2004-2024 Από την Αθήνα στο Παρίσι, η πορεία των αθλητριών προς την ισότητα