151 έλεγχοι σε ζώα συντροφιάς και 38 πρόστιμα σε ιδιοκτήτες τους στη Θεσσαλονίκη