11 άτομα συνελήφθησαν για παραεμπόριο στη Θεσσαλονίκη