Το Μεγάλο Πείραμα του CERN έρχεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο